Valikko

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

T:mi Paula Koski sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite T:mi Paula Koski, Paula Kosken yrityksen Syke, toiminnallisen salin käyttöön. Käytöstä vastaa Paula Koski, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Syke, toiminnallisen salin jäsenille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

Yksityisyys ja tietosuoja

Syke, toiminnallisen salin ( T:mi Paula Koski) asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.
paulakoski.fi-sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Rekisterinpitäjä

T:mi Paula Koski (y-tunnus: 1927336-7)
www.paulakoski.fi
Paula Koski puh: 040-5185443
Sähköposti: info@paulakoski.fi

Rekisterin nimi

T:mi Paula Koski sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on T:mi Paula Kosken asiakkaan ja Syke, toiminnallisen salin välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään T:mi Paula Koski noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Syke, toiminnallisen salin  hyödyllisten asioiden tiedottaminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille.Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilö on tilannut ilmaista koulutusaineistoa T:mi Paula Koski ja samalla T:mi Paula Koski ilmaisen uutiskirjeen tai
b) Henkilö on ostanut jonkun maksullisen T:mi Paula Kosken verkkokurssin tai
c) Henkilö on ostanut maksullisen ryhmätunnin/ kurssin

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Sähköpostiosoite

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta T:mi Paula Koski, siis Syke, toiminnallisen salin ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojaus.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää T:mi paula Kosken sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.
T:mi Paula Koski on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.
Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Paula Koskelle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

T:mi Paula Koski oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön T:mi Paula Kosken asiakasrekisterin yhteyshenkilölle T:mi Paula Kosken postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia T: mi Paula Koski Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Paula Koski, ks. yhteystiedot yllä.

Ajankohtaista

Kaikki uutiset